Super Teen
Vani Sô cô la

Super Teen
Sầu Riêng Sô cô la

Super Teen
Sô cô la

X Trái Cây Rừng
Xốt Dâu

X Sữa Xốt
Sô cô la

X Plus
Đậu Xanh

X Plus
Đậu Đỏ

X Plus
Khoai Môn

X Plus
Sầu Riêng

Kool Chanh Muối

Kool Dưa Hấu

Kool Dưa Lưới Vàng

Kool Tăng Lực Dâu

Collection Dừa Bến Tre

Collection Chè Cô Ba
Sài Gòn

Collection Chè Đài Loan

Doctor Bear

Cutie Bear

Yeah Cacao
Sô cô la

Single Pack Yeah

Single Pack X Plus

Single Pack Superteen

Ốc Quế
Vani

Ốc Quế
Pistachio

Ốc Quế
Dâu Vani

Ốc Quế
Vani Sô cô la

Ốc Quế Sữa Chua
Nam Việt Quất

Ốc Quế
Extra Sô cô la

Ốc Quế
Extra Dâu

Bánh Cá
Vani Đậu Đỏ

Bánh Cá
Trà Xanh Đậu Đỏ

Bánh Cá Trà Sữa
Khoai Môn Trân Châu

Bánh Cá
Trà Sữa Trân Châu

Passion Phô Mai
Trân Châu Hoàng Kim

Passion Trân Châu
Dâu Phô Mai

Passion Sữa Tươi
Trân Châu Đường Đen

Passion Trà Sữa
Thái Đỏ

Classic Sô cô la
Hạnh Nhân

Classic Caramen
Hương Vani

Kem Bánh Gấu
Hạt Dẻ Cười

Kem Sữa Chua Dâu

Kem Sữa Chua
Nho Đỏ

Kem Sữa Chua
Việt Quất

Khách hàng trúng thưởng giải Kem (giải Sảng Khoái) đổi kem tại các địa điểm sau:

  • Đối với khách hàng mua kem tại các điểm bán tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi: Đổi thưởng tại tất cả các điểm tạp hóa có bán kem Merino và Celano trên toàn quốc.
  • Đối với khách hàng mua kem tại Bách Hóa Xanh: Đổi thưởng tại tất cả các cửa hàng Bách Hóa Xanh trên toàn quốc.

1. Tên chương trình khuyến mại: ĂN KEM NGON, SĂN ĐÓN NHẪN KIM CƯƠNG.
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
- Kem Merino Yeah: Cacao Sô cô la.
- Kem Merino Super Teen: Vani Sô cô la, Sô cô la, Sầu Riêng Sô cô la.
- Kem Merino X Plus: Đậu Xanh, Đậu Đỏ, Khoai Môn, Sầu Riêng.
- Kem Merino X Lõi Xốt: Trái Cây Rừng Xốt Dâu, Sữa Xốt Sô Cô La.
- Kem Merino Kool: Chanh Muối, Dưa Hấu, Tăng Lực Dâu, Trà Chanh Sả, Dưa Lưới Vàng.
- Kem Merino Kiz: Cutie Bear, Doctor Bear.
- Kem Merino Collection: Dừa Bến Tre, Chè Cô Ba Sài Gòn, Chè Đài Loan Sữa Dừa Đậu Phộng Muối Mè.
- Kem Merino Single Pack: Yeah, X Plus, Superteen.
- Kem Celano Ốc Quế: Sô cô la, Dâu, Vani, Pistachio, Sữa Chua Nam Việt Quất.
- Kem Celano Ốc Quế Extra: Sô cô la, Dâu.
- Kem Celano Bánh Cá: Vani Đậu Đỏ, Trà Xanh Đậu Đỏ, Trà Sữa Trân Châu, Trà Sữa Khoai Môn Trân Châu.
- Kem Celano Bánh Gấu: Hạt Dẻ Cười.
- Kem Celano Passion: Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen, Phô Mai Trân Châu Hoàng Kim, Trân Châu Dâu Phô Mai, Trà Sữa Thái Đỏ.
- Kem Celano Classic: Vani, Sô Cô La.
- Kem Celano Sữa Chua Trái Cây: Dâu, Nho Đỏ, Việt Quất.
- Kem Celano Single Pack: Ốc quế, Passion, Classic.
3. Thời gian khuyến mại: Từ 15/09/2023 – 10/12/2023.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): Trúng thưởng ngay với nội dung được in trên Tem/Que của các sản phẩm tham gia khuyến mại.
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Người tiêu dùng tại địa bàn triển khai chương trình khuyến mại.
7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng(chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng) Số giải
Giải Kim Cương NHẪN KIM CƯƠNG VÀNG TRẮNG 14K PNJ TRUE LOVE DDDDW003706 15
Giải Sành Điệu APPLE WATCH S8 GPS 41MM 30
Giải Sảng Khoái - 1 KEM CELANO ỐC QUẾ 66G BẤT KÌ (SÔ CÔ LA, DÂU, VANI, PISTACHIO, SỮA CHUA NAM VIỆT QUẤT) 525,000
Giải Sảng Khoái - 2 KEM MERINO SUPERTEEN BẤT KÌ (VANI SÔ CÔ LA, SÔ CÔ LA, SẦU RIÊNG SÔ CÔ LA) 975,000

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng mua sản phẩm khuyến mại của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO và tìm nội dung xác định trúng thưởng trên Tem/Que của kem theo hình thức: Trúng thưởng ngay với nội dung được in trên Tem/Que của các sản phẩm tham gia khuyến mại.
- Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO có trách nhiệm thông báo trực tiếp cho khách hàng biết về cách thức xác định trúng thưởng ngay sau khi khách hàng mua sản phẩm khuyến mại.
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:
- Khách hàng sẽ tìm Tem/Que xác định trúng thưởng bên trong bao bì sản phẩm tham gia khuyến mại để xác định trúng thưởng. Tem được cán màng bảo vệ nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
- Tem/Que trúng thưởng hợp lệ là Tem/Que được in đúng theo bản mẫu Tem/Que trúng thưởng đã được đăng ký tại Cục Xúc Tiến Thương Mại – Bộ Công Thương. Trong trường hợp có sự sai sót, thất thoát Tem/Que từ phía Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO hay nhà cung cấp in ấn Tem/Que mà Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO không chứng minh được sự giả mạo thì Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO vẫn phát thưởng cho khách hàng.
- Trường hợp khách hàng tự ý làm giả mạo Tem/Que để lãnh giải: Công ty sẽ kiểm định Tem/Que (dựa vào các mẫu Tem/Que đã đăng ký tại Cục Xúc Tiến Thương Mại – Bộ Công Thương), khi công ty phát hiện Tem/Que giả mạo thì công ty sẽ từ chối trao giải và thông báo đến khách hàng.
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian xác định trúng thưởng: Từ 15/09/2023 – 10/12/2023.
- Cách thức xác định trúng thưởng:
Giải Kim Cương: NHẪN KIM CƯƠNG VÀNG TRẮNG 14K PNJ TRUE LOVE DDDDW003706 - Khách hàng sẽ trúng thưởng ngay nếu trên Tem/Que có in nội dung “TRÚNG 01 NHẪN KIM CƯƠNG” kèm theo [MÃ SỐ], hình ảnh tượng trưng, dấu hiệu nhận biết riêng và chữ ký của người chịu trách nhiệm chương trình khuyến mại này theo mẫu đã đăng ký với Cục Xúc Tiến Thương Mại (Ngoại trừ Que sẽ không có hình ảnh tượng trưng, dấu hiệu nhận biết riêng và chữ ký của người chịu trách nhiệm chương trình khuyến mại).
Giải Sành Điệu: APPLE WATCH S8 GPS 41MM - Khách hàng sẽ trúng thưởng ngay nếu trên Tem/Que của khách hàng có in nội dung “TRÚNG 01 APPLE WATCH” kèm theo [MÃ SỐ], hình ảnh tượng trưng, dấu hiệu nhận biết riêng và chữ ký của người chịu trách nhiệm chương trình khuyến mại này theo mẫu đã đăng ký với Cục Xúc Tiến Thương Mại (Ngoại trừ Que sẽ không có hình ảnh tượng trưng, dấu hiệu nhận biết riêng và chữ ký của người chịu trách nhiệm chương trình khuyến mại).
Giải Sảng Khoái - 1: KEM CELANO ỐC QUẾ 66 G BẤT KỲ (SÔ CÔ LA, DÂU, VANI, PISTACHIO, SỮA CHUA NAM VIỆT QUẤT) - Khách hàng sẽ trúng thưởng ngay nếu trên Tem/Que của khách hàng có in nội dung “TRÚNG 01 CÂY CELANO ỐC QUẾ 66 G”, kèm theo hình ảnh tượng trưng theo mẫu đã đăng ký với Cục Xúc Tiến Thương Mại (Ngoại trừ Que sẽ không có hình ảnh tượng trưng). Khách hàng tùy ý lựa chọn một trong các mùi vị được nêu trên.
Giải Sảng Khoái - 2: KEM MERINO SUPERTEEN BẤT KỲ (VANI SÔ CÔ LA, SÔ CÔ LA, SẦU RIÊNG SÔ CÔ LA) - Khách hàng sẽ trúng thưởng ngay nếu trên Tem/Que của khách hàng có in nội dung “TRÚNG 01 CÂY MERINO SUPERTEEN”, kèm theo hình ảnh tượng trưng theo mẫu đã đăng ký với Cục Xúc Tiến Thương Mại (Ngoại trừ Que sẽ không có hình ảnh tượng trưng). Khách hàng tùy ý lựa chọn một trong các mùi vị được nêu trên.
Không trúng thưởng:
+ Tem có nội dung “Tem không trúng thưởng” là Tem không trúng thưởng.
+ Que trắng (không có in thông tin) là que không trúng thưởng.
8.5 Thông báo trúng thưởng:
- Khách hàng có Tem/Que trúng thưởng sẽ thông báo cho điểm bán kem Merino và Celano hoặc báo cho Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO theo đường dây nóng 1800.577.771.
- Thời hạn cuối cùng tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ người tiêu dùng (Khách hàng): trước ngày 15/12/2023.
8.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
- Đối với Giải Kim Cương, Giải Sành Điệu: Trong vòng 07 ngày từ khi nhận thông tin của khách hàng trúng thưởng thì đại diện kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO tại khu vực sẽ liên hệ (bằng số điện thoại 1800.577.771) và hẹn khách hàng đến điểm bán (sao cho thuận tiện cho khách hàng) để cùng thực hiện kiểm tra, xác minh, lập biên bản nhận Tem/Que trúng thưởng. Đồng thời khi lập biên bản nhận Tem/Que, đại diện kinh doanh công ty cũng thông báo trực tiếp cho khách hàng về thời gian, địa điểm, thủ tục củ thể nhận thưởng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập biên bản nhận Tem/Que trúng thưởng, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO sẽ trao thưởng cho khách hàng tại điểm bán hoặc địa điểm được hai bên thống nhất sao cho thuận tiện nhất cho khách hàng trúng thưởng.
- Đối với Giải Sảng Khoái - 1 và Giải Sảng Khoái - 2: Khách hàng mang Tem/Que trúng thưởng đến các điểm bán kem Merino và Celano để thông báo trúng giải và được đổi thưởng ngay lập tức, sau đó các điểm bán sẽ thu lại Tem/Que trúng thưởng của khách hàng. Nhà phân phối sẽ tạm ứng giải thưởng kem cho các điểm bán trực thuộc hệ thống của Nhà phân phối để tiến hành đổi thưởng cho khách hàng trúng thưởng. Sau khi kết thúc chương trình công ty sẽ trả lại Nhà phân phối các sản phẩm bất kỳ có tổng giá trị tương đương mà Nhà phân phối đã tạm ứng cho các điểm bán.
- Thời hạn cuối cùng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
- Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
9. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Thông tin về chương trình khuyến mại như giải thưởng, thể lệ tham dự, điều kiện trúng thưởng sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tại các điểm bán kem của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO.
- Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website( www.Celano.vn www.Merino.vn ) của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO.
10. Các quy định khác (nếu có):
- Trong trường hợp Tem/Que không đúng theo mẫu, dấu hiện nhận biết thì công ty sẽ lập biên bản cùng khách hàng để thực hiện việc kiểm định. Việc trao thưởng hoặc không trao thưởng sẽ được quyết định sau đó căn cứ trên kết quả kiểm tra, xác minh.
- Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng, đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại.
- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách Nhà nước.
- CBCNV Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Lạnh KIDO, các công ty quảng cáo, in ấn có liên quan đến chương trình khuyến mại này đều không được tham gia chương trình.
- Trong trường hợp người trúng thưởng không thể đến nhận giải thưởng vì lý do cá nhân có thể ủy quyền cho người khác nhận thay.
- Thông tin qua đường dây nóng: Khách hàng cần tham khảo thông tin về chương trình cần liên hệ theo đường dây nóng (miễn phí): 1800.577.771 (gặp nhân viên giải đáp dịch vụ khuyến mại). Thời gian liên hệ từ 8h30 đến 20h00 trong ngày, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG
Họ & tên Tỉnh/Thành phố Giải thưởng